Thảo luận và trả lời câu hỏi: Người cha mong muốn con trai trở thành người như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận và trả lời câu hỏi: Người cha mong muốn con trai trở thành người như thế nào?

Bài làm:

Đọc câu chuyện trên em thấy, người cha muốn con trai trở thành người siêng năng làm việc, có thể tự nuôi sống mình, không phải nhờ vào người khác và biết quý trọng đồng tiền.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021