Đọc các câu dưới đây, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?"

  • 1 Đánh giá

5. Làm bài tập

Đọc các câu dưới đây, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?"

a. Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b. Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo lẻo của mình.

c. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

Bài làm:

a. Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b. Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo lẻo của mình.

c. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021