Đọc đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi: Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Đọc đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi:

Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau?

3. Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:

Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti?

Bài làm:

  • Hai bạn nhỏ giận nhau vì Cô-rét-ti vô ý chạm khuỷu tay vào En-ri-cô khiến bạn viết nguệch vào vở. En-ri-cô đã đẩy Cô-rét-ti làm hỏng hết trang tập viết.
  • En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti vì sau khi nguôi giận, En-ri-cô nghĩ Cô-rét-ti không cố ý. Và En-ri-cô cũng cảm thấy thương bạn khi thấy vai áo Cô-rét-ti sứt chỉ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021