Người trong ảnh là ai? Người ấy đang làm nghề gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về từng bức ảnh

Cùng nhau quan sát bức ảnh và trả lời câu hỏi:

  • Người trong ảnh là ai?
  • Người ấy đang làm nghề gì?

Bài làm:

Quan sát các bức tranh em thấy:

  • Tranh 1: Người trong tranh là bác sĩ. Bác sĩ đang khám chữa bệnh.
  • Tranh 2: Người trong tranh là công nhân cơ khí. Anh công nhân đang thiết kế máy móc.
  • Tranh 3: Người trong tranh là cô nông dân. Cô ấy đang gặt lúa.
  • Tranh 4: Người trong tranh là cô giáo. Cô ấy đang dạy học cho các bạn nhỏ.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021