Giải bài 1C: Hai bàn tay em

 • 1 Đánh giá

Giải bài 1C: Hai bàn tay em - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 8. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về bàn tay của em

 • Mỗi em nói xem bàn tay của mình đã biết làm những việc gì?
 • Kể những việc làm để giữ đôi tay sạch sẽ?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Đọc khổ thơ 1 rồi trả lời câu hỏi sau:

Hai bàn tay của bé được so sánh với gì?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc khổ thư còn lại, trả lời câu hỏi sau:

Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thi ai thuộc nhanh hơn

Em nhớ những từ để trống trong mỗi khổ thơ ròi đọc đủ từng khổ thơ, đọc thuộc từng khổ thơ

Hai bàn tay em

Như ... đầu cành

Hoa ... hồng nụ

Cánh tròn ... xinh

Đêm em nằm ngủ

Hai ... ngủ cùng

... thì trên má

... ấp cạnh lòng

Tay em đánh ...

Răng ... hoa nhài

Tay em chải ...

Tóc ... ánh mai

Giờ em ngồi ...

Bàn tay ... năng

Nở hoa ... giấy

Từng hàng ... giăng

Có khi một mình

Nhìn ... thủ thỉ

Em yêu ... quý

Hai ... tay em

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận, tìm các từ (chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô).

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với hiền.
 • Không chìm dưới nước.
 • Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ.

b. Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với dọc.
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước.
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nói một sô điều về Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

 • Giới thiệu huy hiệu Đội, khăn quàng Đội, bài hát của Đội?
 • Tên Đội, đội viên đầu tiên của Đội?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong phiếu học tập dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày .... tháng .... năm ......

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện ..........................

Em tên là: ................................................................

Sinh ngày: .............................. Nam (nữ): .............................

Nơi ở: .........................................................................................

Học sinh lớp: .............................Trường: .........................................

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm..............

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn

Người làm đơn

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Vẽ bàn tay của em. Nói một hoặc hai câu có ý so sánh bàn tay của em

=> Xem hướng dẫn giải


 • 11 lượt xem