Giải bài 8B: Hãy học cảm thông

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8B: Hãy học cảm thông - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 62. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thay nhau kể từng đoạn câu chuyện Các em nhỏ và cụ già

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thi kể chuyện trước lớp

3. Thi Ai xếp từ nhanh?

a. Đọc 6 từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng:

  • Cộng đồng: những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực, gắn bó với nhau.
  • Cộng tác: cùng làm chung một việc.
  • Đồng bào: người cùng nòi giống.
  • Đồng đội: người cùng đội ngũ.
  • Đồng tâm: cùng một lòng.
  • Đồng hương: người cùng quê.

b. Trao đổi, gắn mỗi bông hoa từ vào đúng ô trong bảng nhóm

=> Xem hướng dẫn giải

4. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong cộng đồng.

a. Chọn nghĩa ờ cột B phù hợp với mỗi thành ngữ, tục ngữ ở cột A.

b. Em thán thành thái độ nào? Em không tán thành thái độ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Làm bài tập a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô.

a. Em chọn từ r, d hoặc gi vào chỗ trống? Viết từ ngữ điền đúng vào vở.

Có ai se sẽ ngồi xuống đầu ...ường

Đưa bàn tay mát như kem sữa

Xoa lên trán em đang ...ịu lửa

Vuốt lên mắt em đang bớt mờ.

A, Bác Hồ!

Bác ơi,

Bác Bác cười ...ung ...ung chòm ...âu

Mắt Bác sao mà thương thế

Tóc Bác thơm lừng ...ó bể

Thơm nắng đường xa.

(Trần Đăng Khoa)

b. Em chọn vần uôn hay uông điền vào chỗ trông? Viết từ ngữ điền đúng vào vở.

Ch... đồng hồ reo, Hường bừng tỉnh. Sợ m...: học, Hường đánh răng, rửa mặt, ăn sáng thật nhanh. Luống c..khoác cặp lên vai, Hường bước nhanh ra cửa. Vừa lúc đó, trời nổi gió, gió thổi mạnh, c... bay lá trên đường, trời tối sầm, rồi mưa t... ào ạt.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 242 lượt xem