Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Nội dung
  • 6 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 năm 2022 để ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 3 đã học và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 2 môn Toán 3 đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong số 86 284 có giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: Trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn nhất là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: Giá trị của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông có diện tích bằng 36cm2 là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 công nhân như vậy đào được bao nhiêu mét đường? (Biết sức đào của mỗi công nhân như nhau).

Câu 11: Tính nhanh giá trị của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
AAAACCC

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 công nhân đào được số mét đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 công nhân đào được số mét đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 - Đề số 1

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 - Đề số 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 - Đề số 3

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 - Đề số 4

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 - Đề số 5

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2 - Đề số 6

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Đề ôn tập Toán lớp 3 học kì 2 năm 2022 được KhoaHoc tổng hợp nhiều dạng đề Toán 3 học kì 2 khác nhau đến từ các trường trên cả nước. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 kì 2, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán nhằm chuẩn bị thật tốt cho bài thi chính thức đạt kết quả tốt. Mời các em cùng tham khảo thêm đề cương ôn tập hay các đề thi học kì 2 lớp 3 khác do KhoaHoc cập nhật và đăng tải mới nhất.