Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 3 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đề cương ôn tập Toán lớp 3 kì 2 năm 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 3 giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 kì 2 có trong đề thi lớp 3, KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung đề cương ôn Toán 3.

Tải file .DOC trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 3 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1 . Trong các độ dài 5000mm, 50m, 500cm, 5dm độ dài lớn nhất là:

A. 50m

B. 5000mm

C. 5dm

D. 500cm

Câu 2 Nếu ngày 19 tháng 5 là thứ bảy thì ngày 10 tháng 5 cùng năm đó là:

A. Thứ tư

B. thứ bảy

C. thứ sáu

D. thứ năm

Câu 3 : Chị có 9600 đồng. Chị đã mua sách hết số tiền đó. Vậy số tiền chị còn lại là:

A. 3200 đồng

B. 6400 đồng

C. 2300 đồng

D. 4600 đồng

Câu 4: Ngày 26 tháng 11 là thứ năm. Ngày 2 tháng 12 cùng năm đó là:

A. thứ năm

B. thứ bảy

C. thứ sáu

D. thứ tư

Câu 5: Bà mua 3kg gạo, giá một ki-lô-gam là 2600 đồng. Bà đưa cô bán gạo 10000 đồng. Vậy cô bán gạo phải trả lại:

A. 2200 đồng

B. 2600 đồng

C. 2800 đồng

D. 2700 đồng

Câu 6 : Dãy số nào viết theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 8271, 8270, 8289, 8265

B. 7633, 7629, 7640, 7630

C. 5208, 5272, 5369, 5414

D. 6925, 6924, 6923, 6922

Câu 7 : Trong một năm những tháng dương lịch có 31 ngày là:

A. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7

B. Tháng 9, tháng 11, tháng 12

C. Tháng 8, tháng 10, tháng 12

D. Cả 2 ý A và C đúng

PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

16427 + 8109

93680 – 7245

21720 x 3

96450 : 5

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức

11 450 - 945 : 9

34 x (56 : 8)

52 471 + 13 483 – 12 371

Bài 3: Tìm x

x : 7 = 11 200 +808 X x 7 = 14 357 ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 6cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Liên kết tải về