Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2022 - Đề 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2022 có đáp án được xây dựng theo Thông tư 22 do KhoaHoc đăng tải sẽ giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 3 và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 2 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 5 trong số 13 513 là:

A. 50 000

B. 5000

C. 500

D. 50

Câu 2 (0,5 điểm): Số gồm 4 chục nghìn, 2 trăm, 9 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 4297

B. 40 297

C. 42 970

D. 40 279

Câu 3 (0,5 điểm): Số liền trước của số 18 499 là:

A. 18 501

B. 18 497

C. 18 498

D. 18 500

Câu 4 (0,5 điểm): Hoa đi học từ 6 giờ 45 phút và đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hoa đi từ trường tới nhà hết:

A. 5 phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 20 phút

Câu 5 (1 điểm): Diện tích hình vuông có độ dài cạnh 2cm là:

A. 4cm2

B. 9cm2

C. 16cm2

D. 25cm2

Câu 7 (1 điểm): 5 chuồng có 30 con gà. Vậy 108 con gà cần số chuồng là:

A. 18 chuồng

B. 19 chuồng

C. 20 chuồng

D. 21 chuồng

I. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m 12cm … 712cm

b) 1/2 giờ … 45 phút

c) 5kg 5g … 5500g

b) 1200m … 1km

Câu 8 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức: 92384 – 12492 : 2

Câu 9 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 17390 + 10280

b) 48929 – 13929

c) 12949 x 3

b) 49280 : 7

Câu 10 (2 điểm): Một trang trại có 320 con gà mái và số con gà trống bằng 1/4 số con gà mái. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con gà?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

B

C

D

A

A

II. Phần tự luận

Câu 7:

a) 7m 12cm = 712cm

b) 1/2 giờ < 45 phút

c) 5kg 5g < 5500g

b) 1200m > 1km

Câu 8:

92384 – 12492 : 2 = 92384 – 6246 = 86138

Câu 9: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 17390 + 10280 = 27670

b) 48929 – 13929 = 35000

c) 12949 x 3 = 38847

b) 49280 : 7 = 7040

Câu 10:

Số gà trống có trong trang trại là:

320 : 4 = 80 (con)

Trang trại có tất cả số con gà là:

320 + 80 = 400 (con)

Đáp số: 400 con gà.

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2022 được biên soạn theo chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 và có kèm theo đáp án chi tiết. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 kì 2, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán nhằm chuẩn bị thật tốt cho bài thi chính thức đạt kết quả tốt. Mời các em cùng tham khảo thêm đề cương ôn tập hay các đề thi học kì 2 lớp 3 khác do KhoaHoc cập nhật và đăng tải mới nhất.