Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2022 - Đề 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2022 - Đề 3 có đáp án được biên soạn theo Thông tư 22 nhằm hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức môn Toán đã học và làm quen cấu trúc bài kiểm tra cuối kì 2 Toán lớp 3.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số liền trước của số 58 921 là:

A. 58 919

B. 58 921

C. 58 922

D. 58 920

Câu 2 (0,5 điểm): Số “Ba mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy” được viết là:

A. 32 467

B. 32 476

C. 32 746

D. 32 764

Câu 3 (0,5 điểm): Số lớn nhất trong các số 38 330, 38 948, 38 928, 38 003 là:

A. 38 003

B. 38 330

C. 38 928

D. 38 948

Câu 4 (0,5 điểm): Giá trị của biểu thức 1000 x 2 : 5 là:

A. 1000

B. 2000

C. 500

D. 400

Câu 5 (0,5 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 3

A. 11 giờ 7 phút

B. 11 giờ 35 phút

C. 7 giờ 11 phút

D. 7 giờ 55 phút

Câu 6 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7 giờ 12 phút = … phút là:

A. 432

B. 429

C. 423

D. 409

Câu 7 (1 điểm): Diện tích hình vuông có chu vi bằng 16cm là:

A. 16cm2

B. 25cm2

C. 9cm2

D. 36cm2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 22564 + 13746

b) 78954 – 8852

c) 9546 x 7

b) 10760 : 8

Câu 9 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài 12m và chiều rộng 6m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Câu 10 (2 điểm): Một đội công nhân trong 5 ngày làm được 125 sản phẩm. Hỏi trong 8 ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm (biết năng suất mỗi ngày đều như nhau)?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

A

D

D

B

A

A

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) 22564 + 13746 = 36310

b) 78954 – 8852 = 70102

c) 9546 x 7 = 66822

b) 10760 : 8 = 1345

Câu 9:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: Chu vi: 36m

Diện tích: 72m2

Câu 10:

1 ngày đội công nhân làm được số sản phẩm là:

125 : 5 = 25 (sản phẩm)

Trong 8 ngày đội công nhân làm được số sản phẩm là:

25 x 8 = 200 (sản phẩm)

Đáp số: 200 sản phẩm.

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2022 được biên soạn theo chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 và có kèm theo đáp án chi tiết. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 kì 2, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán nhằm chuẩn bị thật tốt cho bài thi chính thức đạt kết quả tốt. Mời các em cùng tham khảo thêm đề cương ôn tập hay các đề thi học kì 2 lớp 3 khác do KhoaHoc cập nhật và đăng tải mới nhất.