Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022 - 2023

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 3 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo cả năm học 2022 - 2023 được giáo viên KhoaHoc đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây, mời quý vị cùng các em học sinh tham khảo.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 3 sách Chân trời sáng tạo được trình bày theo bảng nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi với chi tiết theo từng tuần cho cả hai học kì trong năm. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi thêm nhiều phân phối chương trình lớp 3 sách Chân trời sáng tạo các môn khác tại KhoaHoc.

Cấu trúc nội dung SGK Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo:

  • Học kì I: 18 tuần, 16 tuần (8 chủ điểm), 1 tuần ôn giữa kì, 1 tuần ôn cuối kì
  • Học kì II: 17 tuần, 15 tuần (7 chủ điểm), 1 tuần ôn giữa kì, 1 tuần ôn cuối kì
  • TS tiết: 245 tiết/ 35 tuần; Số tiết trên tuần: 7 tiết/ tuần

Cụ thể như sau:

Học kì 1

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Ghi chú

Chủ điểm/mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/
thời lượng

1

CHỦ ĐỀ: VÀO NĂM HỌC MỚI

Bài 1: Chiếc nhãn vở đặc biệt

4 tiết

Đọc Chiếc nhãn vở đặc biệt

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về trường học

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa A, Ă, Â

1 tiết

LTVC: Mở rộng vốn từ học tập.

1 tiết

Bài 2: Lắng nghe những ước mơ

3 tiết

– Đọc Lắng nghe những ước mơ

– Nói về một môn học em thích

1 tiết

Nói và nghe

Giới thiệu các thành viên của nhóm, tổ

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân

1 tiết

2

Bài 3: Em vui đến trường

4 tiết

– Đọc Em vui đến trường

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một văn bản thông tin về trường học

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Em vui đến trường

– Phân biệt ch/ tr

– Phân biệt s/ x, g/ r

1 tiết

LTVC: – Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động

– Câu kể – dấu chấm

1 tiết

Bài 4: Nhớ lại buổi đầu đi học

3 tiết

– Đọc Nhớ lại buổi đầu đi học

–T ìm từ ngữ chỉ cảm xúc, nói câu thể hiện cảm xúc trong ngày đầu đi học

1 tiết

Nói và nghe

Đọc – kể Chiếc nhãn vở đặc biệt

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập

1 tiết

3

Bài 1: Cậu học sinh mới

4 tiết

- Đọc Cậu học sinh mới

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về trường học

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa N, M

1 tiết

Luyện từ và câu

MRVT Trường học; mở rộng câu Khi nào? hoặc Ở đâu?

1 tiết

Bài 2: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí

3 tiết

– Đọc Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí

– Chia sẻ về bản tin đã đọc, nghe hoặc xem

1 tiết

Nói và nghe

Nói về việc thực hiện một nhiệm vụ do lớp phân công

1 tiết

Viết sáng tạo

- Nhận diện thông báo

- Viết thông báo

1 tiết

4

Bài 3: Mùa thu của em

4 tiết

– Đọc Mùa thu của em

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về trường học

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Cậu học sinh mới

– Viết hoa địa danh Việt Nam

– Phân biệt ch/ tr, ươc/ ươt

1 tiết

Luyện từ và câu

– Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm

– Luyện tập câu kể Ai thế nào?

1 tiết

Bài 4: Hoa cỏ sân trường

3 tiết

– Đọc Hoa cỏ sân trường

– Tìm từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, hương thơm, nói câu thể hiện cảm xúc về một loài cây.

1 tiết

Nói và nghe

Đọc – kể Cậu học sinh mới

1 tiết

Viết sáng tạo

Điền thông tin vào tờ khai in sẵn

1 tiết

5

CHỦ ĐỀ : NHỮNG BÚP MĂNG NON

Bài 1: Gió sông Hương

4 tiết

– Đọc Gió sông Hương

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về thiếu nhi

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa D, Đ

1 tiết

Luyện từ và câu MRVT Thiếu nhi

1 tiết

Bài 2: Triển lãm Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy

3 tiết

-Đọc Triển lãm Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy

– Nói về những việc thiếu nhi thực hiện theo lời Bác Hồ

1tiết

Nói và nghe

Giới thiệu hoạt động của lớp

1 tiết

Viết sáng tạo Viết bản tin ngắn

1 tiết

6

Bài 3: Hai bàn tay em

4 tiết

–Đọc Hai bàn tay em

1,5tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một văn bản thông tin về thiếu nhi

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Đường đến trường

– Phân biệt d/ gi

– Phân biệt ay/ ây, uôc/ uôt

1 tiết

Luyện từ và câu So sánh

1 tiết

Bài 4: Lớp học cuối đông

3 tiết

– Đọc Lớp học cuối đông

– Nói câu thể hiện cảm xúc với một sự vật hoặc sự việc, với một việc làm tốt của bạn bè.

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Mơ ước của Sam

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết đoạn văn tả cuốn sách

1 tiết

7

CHỦ ĐỀ:

EM LÀ ĐỘI VIÊN

Bài 1: Phần thưởng

4 tiết

Đọc: Phần thưởng

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về thiếu nhi

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa P, R, B

1 tiết

Luyện từ và câu MRVT Đội viên

1 tiết

Bài 2: Đơn xin vào Đội

3 tiết

– Đọc Đơn xin vào Đội

– Tìm đường đưa thư, nói câu có từ ngữ chỉ phẩm chất

1 tiết

Nói và nghe

Nói về việc phấn đấu để trở thành đội viên

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập điền thông tin vào tờ khai in sẵn

1 tiết

8

Bài 3: Ngày em vào Đội (

4 tiết

– Đọc Ngày em vào Đội

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về thiếu nhi

0,5 tiết

– Nghe – viết Ngày em vào Đội

– Viết hoa địa danh Việt Nam

– Phân biệt ch/ tr, an/ ang

1 tiết

Luyện từ và câu Luyện tập về so sánh

1 tiết

Bài 4: Lễ kết nạp Đội

3 tiết

– Đọc Lễ kết nạp Đội

– Đóng vai, nói và đáp lời chúc mừng các bạn đội viên mới

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Chú bé nhanh trí

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết thư điện tử cho bạn bè

1 tiết

9

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

7 tiết

Ôn tập giữa học kì 1

– Đọc: Ôn tập các văn bản truyện đã học

– Ôn viết chữ hoa Ă, Â, N, M, Đ, P, R, B

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 1

– Đọc: Ôn tập các văn bản thông tin đã học

– Viết:

+ Nghe – viết Con tàu của em

+ Ôn viết hoa tên người Việt Nam

+ Phân biệt ay/ ây, iêc/ iêt

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 1

– Đọc: Ôn tập các văn bản thơ đã học

– Luyện từ và câu: MRVT Măng non; đặt câu có từ ngữ tìm được

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 1

– Đọc: Ôn tập các văn bản miêu tả đã học

– Viết sáng tạo: Tả một món đồ chơi em thích

1 tiết

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

Đọc: Ôn đọc hiểu văn bản Cô Hiệu trưởng

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 1

– Luyện từ và câu:

+ Ôn tập về so sánh

+ Ôn tập về câu kể và mở rộng câu Khi nào, Ở đâu?

1 tiết

Ôn tập giữa học kì 1

Tiết 7

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn giới thiệu một người bạn

1 tiết

10

CHỦ ĐỀ : ƯỚC MƠ TUỔI THƠ

Bài 1: Ý tưởng của chúng mình

4 tiết

– Đọc Ý tưởng của chúng mình

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về ước mơ

0,5 tiết

Viết : Ôn viết chữ hoa C, G

1 tiết

Luyện từ và câu MRVT Ước mơ

1 tiết

Bài 2: Điều kì diệu

3 tiết

– Đọc Điều kì diệu

– Luyện tập về từ ngữ có nghĩa giống nhau; đặt câu có từ ngữ nói về nhân vật trong bài đọc

1 tiết

Nói và nghe

Nói về một nhân vật trong truyện

1 tiết

Viết sáng tạo

Nhận diện và tìm ý cho bài văn viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn

1 tiết

11

Bài 3: Chuyện xây nhà

4 tiết

– Đọc Chuyện xây nhà

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một văn bản thông tin về ước mơ

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Chuyện xây nhà

– Phân biệt ch/ tr

– Phân biệt r/ d/ gi, iên/ iêng

1 tiết

Luyện từ và câu Luyện tập về so sánh

1 tiết

Bài 4: Ước mơ màu xanh

3 tiết

– Đọc Ước mơ màu xanh

– Đặt tên và nói về bức tranh em thích

1 tiết

Nói và nghe

Đọc – kể Ý tưởng của chúng mình

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn

1 tiết

12

CHỦ ĐỀ : CÙNG EM SÁNG TẠO

Bài 1: Đồng hồ Mặt Trời

4 tiết

– Đọc Đồng hồ Mặt Trời

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về nghề nghiệp

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa S, L, T

1 tiết

Luyện từ và câu MRVT Sáng tạo

1 tiết

Bài 2: Cuốn sách em yêu

3 tiết

Đọc: – Cuốn sách em yêu

– Ghi nhận xét và nói về Phiếu đọc sách em thích

1 tiết

Nói và nghe Nói về một đồ vật

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết đoạn văn tả một đồ dùng cá nhân

1 tiết

13

Bài 3: Bàn tay cô giáo

4 tiết

– Đọc Bàn tay cô giáo

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về nghề nghiệp hoặc sản phẩm sáng tạo em thích

0,5 tiết

Viết : Nhớ – viết Bàn tay cô giáo

– Viết hoa tên người nước ngoài

– Phân biệt s/ x, âc/ ât

1 tiết

Luyện từ và câu:

- Từ có nghĩa giống nhau

–Câu hỏi – dấu chấm hỏi

1 tiết

Bài 4: Thứ Bảy xanh

3 tiết

–– Đọc Thứ Bảy xanh

– Trao đổi ý tưởng trang trí lớp học từ đồ dùng tái chế

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Ông Trạng giỏi tính toán

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện

1 tiết

14

CHỦ ĐỀ : VÒNG TAY BẠN BÈ

Bài 1: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

4 tiết

– Đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về bạn bè

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa E, Ê

1 tiết

Luyện từ và câu MRVT Bạn bè

1 tiết

Bài 2: Thư thăm bạn

3 tiết

– Đọc Thư thăm bạn

– Trao đổi về cách dùng lời xưng hô khi viết thư

1 tiết

Nói và nghe

Nói về một người bạn của em

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết thư cho bạn bè

1 tiết

15

Bài 3: Đôi bạn

4 tiết

– Đọc Đôi bạn

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ văn bản thông tin về bạn bè

0,5 tiết

Viết: – Nhớ – viết Đôi bạn

– Phân biệt d/ gi

– Phân biệt r/ d/ gi, v/ d/ gi

1 tiết

Luyện từ và câu

– Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau

– Dấu gạch ngang

1 tiết

Bài 4: Hai người bạn

3 tiết

– Đọc Hai người bạn

– Nói về hoạt động hoặc trò chơi thường tham gia cùng bạn và cảm xúc của em khi cùng bạn tham gia hoạt động hoặc chơi trò chơi

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Những người bạn

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết thư cho bạn bè

1 tiết

16

CHỦ ĐỀ : MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Bài 1: Ông ngoại

4 tiết

– Đọc Ông ngoại

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về gia đình

0,5 tiết

Viết

Ôn viết chữ hoa I, K

1 tiết

Luyện từ và câu MRVT Gia đình

1 tiết

Bài 2: Vườn dừa của ngoại

3 tiết

– Đọc Vườn dừa của ngoại

– Thi kể và nói về các loài cây, hoa, quả

1 tiết

Nói và nghe

Nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết thư cho người thân

1 tiết

17

Bài 3: Như có ai đi vắng

4 tiết

– Đọc Như có ai đi vắng

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về gia đình

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Vườn trưa

– Phân biệt êch/ uêch

– Phân biệt ch/ tr, ac/ at

1 tiết

Luyện từ và câu

Từ có nghĩa trái ngược nhau

1 tiết

Bài 4: Thuyền giấy

3 tiết

– Đọc Thuyền giấy

– Tìm từ ngữ nói về mong ước và nói với bạn mong ước của em cho người thân

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Món quà tặng cha

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết thư cho người thân

1 tiết

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1

7 tiết

18

Ôn tập cuối học kì 1(T1)

– Đọc:

+ Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng

+ Ôn đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản Nắng

1 tiết

Ôn tập cuối học kì (T2)

– Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng

– Viết: + Ôn viết chữ hoa C, G, S, L, Ê, I, K

+ Phân biệt d/ r, ăn/ ăng

1 tiết

Ôn tập cuối học kì 1(T3)

– Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng

– Luyện từ và câu:

+ Ôn tập về so sánh

+ Ôn tập từ ngữ có nghĩa giống nhau, từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau

+ Ôn dấu câu, ôn câu hỏi, câu kể

1 tiết

Đánh giá cuối học kì 1

– Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi

– Đọc hiểu văn bản Các em nhỏ và cụ già

– Nghe – viết Hồ Gươm

– Viết đoạn văn ngắn hoặc viết thư

4 tiết

Học kì 2

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Ghi chú

Chủ điểm/mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/
thời lượng

19

CHỦ ĐIỂM: BỐN MÙA MỞ HỘI

Bài 1: Chiếc áo của hoa đào (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Chiếc áo của hoa đào

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về lễ hội

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa V, H

1 tiết

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Lễ hội

1 tiết

Bài 2: Đua ghe ngo (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Đua ghe ngo

– Nói về lễ hội em biết

1 tiết

Nói và nghe

Nói về một nhân vật em thích dựa vào gợi ý

1 tiết

Viết sáng tạo

– Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn thuật lại một ngày hội đã chứng kiến

1 tiết

20

Bài 3: Rộn ràng hội xuân (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Rộn ràng hội xuân

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài đọc về lễ hội

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Lễ hội hoa nước Ý

– Phân biệt s/ x

– Phân biệt ch/ tr, dấu hỏi/ dấu ngã

1 tiết

LTVC: – Câu khiến

– Dấu chấm than

1 tiết

Bài 4: Độc đáo lễ hội đèn Trung thu (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Độc đáo lễ hội đèn Trung thu

– Viết 1 – 2 câu văn hoặc sáng tác 2 – 4 dòng thơ ngắn về một loại đèn Trung thu mà em thích

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Ông già mùa đông và cô bé tuyết

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một ngày hội đã chứng kiến

1 tiết

21

NGHỆ SĨ TÍ HON

Bài 1: Từ bản nhạc bị đánh rơi (4 tiết)

4 tiết

- Đọc Từ bản nhạc bị đánh rơi

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về một môn nghệ thuật hoặc một bài thơ thiếu nhi

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa O, Ô, Ơ, Q

1 tiết

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật; mở rộng câu Để làm gì?

1 tiết

Bài 2: Quảng cáo (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Quảng cáo

– Đặt tên và nói 1 – 2 câu về tiết mục biểu diễn đã đặt tên

1 tiết

Nói và nghe

Nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình

1 tiết

Viết sáng tạo

- Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình

1 tiết

22

Bài 3: Nghệ nhân Bát Tràng (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Nghệ nhân Bát Tràng

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về một môn nghệ thuật

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Sắc màu

– Phân biệt iêu/ yêu

– Phân biệt l/ n, ưc/ ưt

1 tiết

Luyện từ và câu

– Luyện tập câu khiến

1 tiết

Bài 4: Tiếng đàn (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Tiếng đàn

– Tìm từ ngữ miêu tả âm thanh

1 tiết

Nói và nghe Nghe – kể Thi nhạc

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong bộ phim hoạt hình

1 tiết

23

CHỦ ĐỀ : NIỀM VUI THỂ THAO

Bài 1: Cuộc chạy đua trong rừng (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Cuộc chạy đua trong rừng

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về thể thao

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa U, Ư

1 tiết

Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Thể thao

1 tiết

Bài 2: Cô gái nhỏ hoá “kình ngư” (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Cô gái nhỏ hoá “kình ngư”

– Đóng vai nói và đáp lời chúc mừng

1tiết

Nói và nghe

Nói về một đồ vật dựa vào gợi ý

1 tiết

Viết sáng tạo

– Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn thuật lại một trận thi đấu hoặc một buổi luyện tập thể thao

1 tiết

24

Bài 3: Chơi bóng với bố (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Chơi bóng với bố

1,5tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bản tin thể thao

0,5 tiết

Viết: – Nghe – viết Cùng vui chơi

– Phân biệt d/ gi

– Phân biệt iu/ ưu, ân/ âng

1 tiết

Luyện từ và câu – Câu cảm

– Dấu chấm than

1 tiết

Bài 4: Ngọn lửa Ô-lim-pích (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Ngọn lửa Ô-lim-pích

– Đoán tên môn thể thao qua động tác, nói một vài câu về môn thể thao đã đoán được

1 tiết

Nói và nghe

Đọc – kể Cuộc chạy đua trong rừng

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một trận thi đấu hoặc một buổi luyện tập thể thao

1 tiết

25

THIÊN NHIÊN KÌ THÚ

Bài 1: Giọt sương (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Giọt sương

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về cây cối hoặc con vật

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa Y, X

1 tiết

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

1 tiết

Bài 2: Những đám mây ngũ sắc (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Những đám mây ngũ sắc

– Tưởng tượng, đặt tên cho đám mây em thích; chia sẻ về tên em vừa đặt

1 tiết

Nói và nghe

Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong câu chuyện

1 tiết

Viết sáng tạo

Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn tả một đồ vật thường dùng khi đi học hoặc đi tham quan, du lịch

1 tiết

26

Bài 3: Chuyện hoa, chuyện quả (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Chuyện hoa, chuyện quả

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về cây cối hoặc con vật

0,5 tiết

Nghe – viết Rừng cọ quê tôi

– Phân biệt d/ gi

– Phân biệt s/ x, im/ iêm

1 tiết

Luyện từ và câu Dấu ngoặc kép

1 tiết

Bài 4: Mùa xuân đã về (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Mùa xuân đã về

– Nói 1 – 2 câu có hình ảnh so sánh về một sự vật trong bài đọc

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Bồ nông có hiếu

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn tả một đồ vật thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch

1 tiết

27

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

7 tiết

Ôn tập giữa học kỳ II

– Đọc: Ôn tập các văn bản truyện đã học

– Ôn viết chữ hoa V, H, O, Q, U, Ư, Y, X

1 tiết

Ôn tập giữa học kỳ II

– Đọc: Ôn tập các văn bản thông tin đã học

– Viết:

+ Nghe – viết Cá linh

+ Viết hoa tên riêng nước ngoài

+ Phân biệt s/ x, ăc/ ăt

1 tiết

Ôn tập giữa học kỳ II

– Đọc: Ôn tập các văn bản thơ đã học

– Luyện từ và câu: Ôn tập mở rộng vốn từ

1 tiết

Ôn tập giữa học kỳ II

– Đọc: Ôn tập các văn bản miêu tả đã học

– Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật lại hoạt động ở trường mà em thích

1 tiết

Ôn tập giữa học kỳ II

– Đọc: Ôn tập đọc hiểu Hoa thắp lửa

– Luyện từ và câu: Ôn tập từ ngữ có nghĩa trái ngược; câu có hình ảnh so sánh

1 tiết

Ôn tập giữa học kỳ II

– Tiết 6

– Luyện từ và câu: Ôn dấu câu, câu khiến, câu cảm

1 tiết

Ôn tập giữa học kỳ II

Tiết 7

Viết sáng tạo: Viết đoạn văn ngắn thuật lại việc làm góp phần bảo vệ môi trường

1 tiết

28

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Bài 1: Nắng phương Nam (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Nắng phương Nam

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về quê hương

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa A, Ă, Â (kiểu 2)

1 tiết

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Quê hương

1 tiết

Bài 2: Trái tim xanh (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Trái tim xanh

– Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu về hồ Ba Bể

1 tiết

Nói và nghe

Nói chuyện qua điện thoại với cách mở đầu và kết thúc phù hợp

1 tiết

Viết sáng tạo

Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở

1 tiết

29

Bài 3: Vàm Cỏ Đông (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Vàm Cỏ Đông

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài đọc về quê hương

0,5 tiết

Viết: – Nhớ – viết Vàm Cỏ Đông

– Luyện tập viết hoa địa danh Việt Nam

– Phân biệt s/ x, ong/ ông

1 tiết

Luyện từ và câu – Dấu hai chấm

– Mở rộng câu bằng từ ngữ trả lời câu hỏi “Vì sao?”

1 tiết

Bài 4: Cảnh làng Dạ (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Cảnh làng Dạ

– Nói tiếp để được câu văn có hình ảnh so sánh

1 tiết

Nói và nghe

Đọc – kể Nắng phương Nam

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở

1 tiết

30

CHỦ ĐỀ: ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU

Bài 1: Hai Bà Trưng (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Hai Bà Trưng

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về đất nước Việt Nam

0,5 tiết

Viết Ôn viết chữ hoa N, M (kiểu 2)

1 tiết

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Đất nước

1 tiết

Bài 2: Một điểm đến thú vị (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Một điểm đến thú vị

– Nói 1 – 2 câu về sự vật, địa điểm được nói đến trong bài đọc

1 tiết

Nói và nghe

Nói chuyện qua điện thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia sẻ một điều thú vị

1 tiết

Viết sáng tạo

Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam

1 tiết

31

Bài 3: Non xanh nước biếc (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Non xanh nước biếc

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về đất nước Việt Nam

0,5 tiết

Viết : – Nghe – viết Hai Bà Trưng

– Luyện tập viết hoa tên địa danh Việt Nam

– Phân biệt l/ n, g/ r

1 tiết

Luyện từ và câu

– Luyện tập về từ ngữ chỉ đặc điểm; câu cảm

1 tiết

Bài 4: Mênh mông mùa nước nổi (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Mênh mông mùa nước nổi

– Sắp xếp các từ ngữ thành câu ca dao; nói 1 – 2 câu về câu ca dao đã sắp xếp được

1 tiết

Nói và nghe

Nghe – kể Sự tích hoa mào gà

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam

1 tiết

32

CHỦ ĐỀ MỘT MÁI NHÀ CHUNG

Bài 1: Cậu bé và mẩu san hô (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Cậu bé và mẩu san hô

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một truyện về thiên nhiên

0,5 tiết

Viết: Ôn viết chữ hoa Q, V (kiểu 2)

1 tiết

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Môi trường; mở rộng câu Bằng gì?, Khi nào? hoặc Ở đâu?

1 tiết

Bài 2: Hương vị Tết bốn phương (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Hương vị Tết bốn phương

– Nói về một món bánh quen thuộc của Việt Nam mà em biết

1 tiết

Nói và nghe

Luyện tập nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện

1 tiết

33

Bài 3: Một mái nhà chung (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Một mái nhà chung

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài thơ về thiên nhiên

0,5 tiết

Viết: – Nhớ – viết Một mái nhà chung

– Phân biệt d/ gi

– Phân biệt l/ n, ươn/ ương

1 tiết

Luyện từ và câu

– Luyện tập từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau

– Luyện tập câu kể

1 tiết

Bài 4: Đi tàu trên sông Von-ga (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Đi tàu trên sông Von-ga

– Nói câu thể hiện cảm xúc của em trước một cảnh đẹp thiên nhiên

1 tiết

Nói và nghe Xem – kể Bông lúa

1 tiết

Viết sáng tạo

Viết đoạn văn thuật lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường

1 tiết

34

Bài 5: Cóc kiện Trời (4 tiết)

4 tiết

– Đọc Cóc kiện Trời

1,5 tiết

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về thiên nhiên

0,5 tiết

– Nghe – viết Vời vợi Ba Vì

– Phân biệt ênh/ uênh

– Phân biệt l/ n, dấu hỏi/ dấu ngã

1 tiết

– Luyện tập từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái; từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất

– Luyện tập câu hỏi, câu khiến

1 tiết

Bài 6: Bồ câu hiếu khách (3 tiết)

3 tiết

– Đọc Bồ câu hiếu khách

– Nói 1 – 2 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em với những chú chim bồ câu, những việc cần làm để bảo vệ những chú chim

1 tiết

Nói và nghe

Đọc – kể Cóc kiện Trời

1 tiết

Viết sáng tạo

Luyện tập viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện

1 tiết

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1I

7 tiết

35

Ôn tập cuối học kì II(T1)

+ Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng

+ Ôn tập đọc hiểu Giữa lòng biển xanh

1 tiết

Ôn tập cuối học kì II (T2)

– Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng

– Viết: + Nghe – viết Nhạn biển

+ Phân biệt d/ r, it/ ich

1 tiết

Ôn tập cuối học kì II(T3)

– Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học thuộc lòng

– Luyện từ và câu

+ Ôn tập về so sánh

+ Ôn câu cảm, câu kể

1 tiết

Đánh giá cuối học kì II

– Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi

– Đọc hiểu Những người bạn nhỏ

– Viết: + Nghe – viết Thả diều bên dòng sông quê hương

+ Viết đoạn văn ngắn

4 tiết