Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 5 Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 5 có đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức môn Toán 3 đã học và chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2 lớp 3 sắp tới đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 53 284, 39 139, 59 849, 84 283 số chẵn là số:

A. 84 283B. 59 849C. 53 284D. 39 139

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X : 4 = 13579 là:

A. 54316B. 54215C. 54221D. 54364

Câu 3: Số “Mười hai nghìn sáu trăm chín mươi bảy” được viết là:

A. 12679B. 12697C. 12967D. 12976

Câu 4: Phép tính 15kg : 5 + 37kg có kết quả là:

A. 35kgB. 40kgC. 45kgD. 59kg

Câu 5: Lan rời khỏi nhà lúc 7 giờ 5 phút và đến trường lúc 7 giờ 12 phút. Hỏi Lan đi đến trường trong bao lâu?

A. 9 phútB. 8 phútC. 7 phútD. 6 phút

Câu 6: Kết quả của phép tính 19292 – 77645 : 5 là:

A. 3721B. 3946C. 3255D. 3763

Câu 7: Chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 5cm và chiều rộng bằng độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng 16cm2 là:

A. 12cmB. 18cmC. 24cmD. 30cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Tìm X, biết:

a) X – 17382 = 22546 : 2b) 72832 – X = 7282 x 8

Câu 9: Đặt tính rồi tính:

a) 18393 + 39183b) 62738 – 55278
c) 3892 x 5d) 84951 : 3

Câu 10: Để may 2 bộ quần áo cần 6 mét vải. Hỏi để may 8 bộ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?

Câu 11: Tính nhanh:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Đáp án đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
CABBCDB

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) X – 17382 = 22546 : 2

X – 17382 = 11273

X = 11273 + 17382

X = 28655

b) 72832 – X = 7282 x 8

72832 – X = 58256

X = 72832 – 58256

X = 14576

Câu 9: Học sinh tự đặt phép tính rồi tinh:

a) 18393 + 39183 = 57576b) 62738 – 55278 = 7460
c) 3892 x 5 = 19460d) 84951 : 3 = 28317

Câu 10:

1 bộ quần áo cần số mét vải là:

6 : 2 = 3 (m)

8 bộ quần áo cần số mét vải là:

3 x 8 = 24 (m)

Đáp số: 24m

Câu 11:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5 + 10

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 10

= 55

Đề ôn tập Toán lớp 3 học kì 2 năm 2022 có đáp án sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 kì 2, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán nhằm chuẩn bị thật tốt cho bài thi chính thức đạt kết quả tốt. Mời các em cùng tham khảo thêm đề cương ôn tập hay các đề thi học kì 2 lớp 3 khác do KhoaHoc cập nhật và đăng tải mới nhất.