Giải bài 29A: Bạn quyết tâm luyện tập như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 29A: Bạn quyết tâm luyện tập như thế nào? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 88. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

...

6. Thảo luận nhóm để tìm một tên khác cho câu chuyện “Buổi học thể dục”

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn hoạt động ở bên phải phù hợp với người có tên ở bên trái. Ghi kết quả vào vở

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hỏi - đáp:

Hỏi: Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục?

Đáp: ....

Hỏi: Những chi tiết nào nói lên quyết tâm của Nen-li?

Đáp: ....

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem