Giải bài 2B: Ai là con ngoan?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2B: Ai là con ngoan? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 13. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thảo luận để chọn câu phù hợp với nội dung mỗi bức tranh trong câu chuyện Ai có lỗi?

a. En-ri-cô đang viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào.

b. Cơn giận lắng xuống, En-ri-cô bắt đầu thấy hối hận.

c. Để trả thù, En-ri-cô đẩy Cô-rét-ti một cái.

d. En-ri-cô về nhà kể chuyện cho bố nghe.

e. Tan học, Cô-rét-ti đi theo En-ri-cô làm lành

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trò chơi Xếp đúng tranh

Xếp lại thứ tự các tranh cho đúng trình tự câu chuyện.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Dựa vào tranh, mỗi bạn kể một đoạn, tiếp nối nhau đến hết câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thảo luận tìm tiếp các từ có thể viết vào cột (trong bảng nhóm) theo mẫu:

Từ chỉ trẻ emTừ chỉ tính nết trẻ emTừ chỉ tình cảm với trẻ em
M. Thiếu niênM. Hồn nhiênM. Thương yêu

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

Một bạn đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm, một bạn trả lời.

a. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

M: Bạn A: - Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?

Bạn B: - Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tố quốc.

  • Bạn A: - ..........
  • Bạn B: - ..........

c. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

  • Bạn A: - ..........
  • Bạn B: - ..........

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

3. Viết vào vở 2 từ chứa tiếng có vần uêch, 2 từ chứa tiếng có vần uyu.

M: rỗng tuếch

khúc khuỷu

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thảo luận, chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

(Chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn)

a. - (xấu/sấu): cây ........ , chữ ........

- (sẻ/xẻ): san ........ , ....... gỗ

- (sắn /xắn): ......... tay áo, củ ........

b. - (căn /căng): kiêu ......... , ........ dặn

- (nhằn/nhằng): nhọc ........... , lằng .........

- (vắn /vắng): ......... mặt, ........ tắt

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Kể lại câu chuyện Ai có lỗi? cho người thân ở nhà nghe

=> Xem hướng dẫn giải

2. Có lần em mắc lỗi ở trường. Em đã tự nhận lỗi và nói lời xin lỗi như thế nào với thầy cô giáo?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem