Có lần em mắc lỗi ở trường. Em đã tự nhận lỗi và nói lời xin lỗi như thế nào với thầy cô giáo?

  • 1 Đánh giá

2. Có lần em mắc lỗi ở trường. Em đã tự nhận lỗi và nói lời xin lỗi như thế nào với thầy cô giáo?

Bài làm:

Ví dụ:

Có lần, vì mải chơi đuổi nhau nên em đã kéo rách áo của bạn Nam. Lúc đó, em đã rất ân hận và xin lỗi bạn, xin lỗi cô giáo vì chơi nghịch khiến áo bạn bị rách. Vì biết em đã nhận ra lỗi nên cả bạn Nam và cô giáo đều bỏ qua lỗi cho em. Em đưa bạn lên phòng giám hiệu trường, cô giáo tìm kim chỉ vá lại chỗ áo bị rách cho bạn Nam.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021