Với sự giúp đỡ của người thân, hãy sưu tầm những bài hát, bài thơ về chú bảo vệ.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Với sự giúp đỡ của người thân, hãy sưu tầm những bài hát, bài thơ về chú bộ đội

Bài làm:

Những bài hát, bài thơ về chú bộ đội là:

Bài hát:

  • Chú bộ đội
  • Em yêu chú bộ đội
  • Màu áo chú bộ đội
  • Bé làm chú bộ đội

Bài thơ:

  • Chú bộ đội hải quân
  • Anh hải quân và biển
  • Bộ đội cụ Hồ
  • Chú bộ đội hành quân trong mưa
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021