Vì sao nhà rông phải chắc và cao? Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào? Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

a. Đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi: Vì sao nhà rông phải chắc và cao?

b. Đọc thầm đoạn 2, trả lời câu hỏi: Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào?

c. Đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi: Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?

Bài làm:

a. Nhà rông phải chắc và cao để voi đi qua mà không bị đụng sàn và khi múa cồng chiêng, giáo không vướng mái.

b. Gian đầu thờ thần nên được trang trí rất trang nghiêm: một giỏ mây đựng hòn đá thần treo trên vách, xung quanh treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông và chiêng trông dùng khi cúng tế.

c. Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021