Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Bức tranh vẽ những gì? Các bạn thiếu nhi năm châu đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

a. Bức tranh vẽ những gì?

b. Các bạn thiếu nhi năm châu đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy:

a. Bức tranh vẽ quả địa cầu, các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới và những con chim bồ câu.

b. Các bạn thiếu nhi năm châu đang nắm tay nhau xung quanh một trái đất tròn nằm ở giữa. Ở đó có những cánh chim bồ câu tượng trưng cho hoà bình.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021