Bài thơ muốn nói với em điều gì?

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Bài thơ muốn nói với em điều gì?

Bài làm:

Bài thơ muốn nói với chúng ta rằng: Mọi người, cả em bé và mọi vật đều bận rộn với những công việc có ích cho mọi người, mang hạnh phúc và niềm vui đến cho cộng đồng.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021