Thảo luận để trả lời câu hỏi sau: Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì?

  • 1 Đánh giá

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi sau:

Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì?

Bài làm:

Rạp xiếc in tờ quảng cáo để quảng cáo, để những tiết mục biểu diễn của rạp xiếc được nhiều người biết đến hơn, từ đó thu hút khách đến xem.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021