Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? Cảnh vật trong nhà như thế nào? Cảnh vật ngoài vườn như thế nào?

  • 1 Đánh giá

23-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

a. Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?

b. Cảnh vật trong nhà như thế nào?

c. Cảnh vật ngoài vườn như thế nào?

Bài làm:

a. Bạn nhỏ trong bài thơ đang vẫy quạt thật đều để bà có một giấc ngủ ngon.

b. Cảnh vật trong nhà đều lặng thinh và yên tĩnh, điều đó được thể hiện qua hình ảnh: nắng thiu thiu đậu trên tường, cốc chén trong nhà cũng nằm im.

c. Cảnh vật ngoài vườn cũng bao trùm một không gian tĩnh lặng khi hoa cam, hoa khế chín lặng trong vườn

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021