Tìm hình ảnh so sánh thích hợp với mỗi chỗ trống trong các câu văn dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hình ảnh so sánh thích hợp với mỗi chỗ trống trong các câu văn dưới đây:

a. .... đỏ lựng như một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ lặn.

b. Cây gạo hoa đỏ như ....

c. Con sông như ....

Bài làm:

a. Mặt trời đỏ lựng như một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ lặn.

b. Cây gạo hoa đỏ như chiếc đèn lồng

c. Con sông như dải lụa mềm uốn lượn

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021