Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào? Tìm chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng.

  • 1 Đánh giá

2. Đọc thầm đoạn 2 và 3, trả lời câu hỏi:

Câu hỏi 3: Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào?

Câu hỏi 4: Tìm chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng.

Bài làm:

Câu 3: Cách đi đường của hai bác cháu là Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người đi trước làm hiệu, người đằng sau tránh vào ven đường.

Câu 4: Chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng là:

  • Gặp địch, không bối rối, sợ sệt mà tỏ ra bình tĩnh, huýt sáo báo hiệu.
  • Trả lời địch rất nhanh trí và tự nhiên.
  • Trả lời xong, thản nhiên gọi ông ké đi tiếp một cách đàng hoàng.
  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021