Điền vào chô trống s hay x? Giải câu đố. Điền vào chỗ trống o hoặc ô? Giải câu đố.

  • 1 Đánh giá

3. Làm bài tập

Điền vào chỗ trống s hay x? Giải câu đố.

PHIẾU BÀI TẬP A

Nhà ...anh lại đóng đố ...anh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong.

(Là bánh gì?)

Điền vào chỗ trống o hay ô? Giải câu đố.

PHIẾU BÀI TẬP B

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm ở tr...ng

Chảo gì mà r...ng mênh m...ng

Giữa hai sườn núi, cánh đ...ng cò bay?

(Là gì?)

Bài làm:

PHIẾU BÀI TẬP A

Nhà xanh lại đóng đố xanh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong.

=> Là bánh chưng

PHIẾU BÀI TẬP B

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm ở trong

Chảo gì mà rng mênh mông

Giữa hai sườn núi, cánh đng cò bay?

=> Là thung lũng

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021