Xếp các từ vào nhóm thích hợp

  • 1 Đánh giá

3. Thi kể chuyện trước lớp

4. Xếp các từ vào nhóm thích hợp

Ra góc học tập lấy bảng nhóm và các thẻ từ. Dán các thẻ từ phù hợp vào cột trong bảng nhóm

(đất nước, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn)

Những từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốcNhững từ ngữ cùng nghĩa với bảo vệNhững từ ngữ cùng nghĩa với xây dựng
..............

Bài làm:

Những từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốcNhững từ ngữ cùng nghĩa với bảo vệNhững từ ngữ cùng nghĩa với xây dựng
đất nước, nhà nước, non sông, giang sơngiữ gìn, gìn giữkiến thiết

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021