Trong đoạn thơ dưới dây, tiếng mưa rơi trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào?

  • 1 Đánh giá

4. Trả lời câu hỏi:

Trong đoạn thơ dưới dây, tiếng mưa rơi trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào?

Đã có ai lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ

Như tiếng thác dội về

Như ào ào trận gió.

(Nguyễn Viết Bình)

Bài làm:

Tiếng mưa rơi trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh:

  • như tiếng thác dội về
  • như ào ào trận gió
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021