Sưu tầm tranh, ảnh về ngày hội có ở địa phương em hoặc có ở nơi khác

  • 1 Đánh giá

2. Sưu tầm tranh, ảnh về ngày hội có ở địa phương em hoặc có ở nơi khác

Bài làm:

Ví dụ:

Lễ hội đua voi

Lễ hội đua thuyền

Lễ hội chọi trâu

Lễ hội Đền Gióng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021