Đóng vai chị đội trưởng để báo cáo với thầy (cô) tổng phụ trách kết quả tháng thi đua " Xây dựng Đội vững mạnh"

  • 1 Đánh giá

2. Đóng vai chị đội trưởng để báo cáo với thầy (cô) tổng phụ trách kết quả tháng thi đua " Xây dựng Đội vững mạnh"

Bài làm:

Kính thưa cô Nguyễn Mỹ Hạnh Tổng phụ trách.

Em là chi đội trưởng lớp 3A, xin thay mặt lớp báo cáo kết quả tháng thi đua “Xây dựng Đội vững mạnh” vừa qua như sau:

Về học tập:

  • Toàn chi đội đạt 160 điểm tốt.
  • Năm bạn giành được điểm tốt cả hai môn Tiếng Việt (Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả) và Toán: Quang Thành, Ngọc Linh, Hoài Thanh, Xuân Linh và Tuấn Ngọc.
  • Phân đội đạt nhiều điểm khá tốt là phân đội I, III.
  • Thi vở sạch chữ đẹp có ba bạn được tuyển chọn đi thi cấp quận.

Về lao động: Đội Sao Đỏ của chi đội được tuyên dương và nhận phần thưởng “Đội Sao Đỏ tích cực nhất”. Chi đội hoàn thành xuất sắc công tác vệ sinh vườn trường.

Về hoạt động khác:

  • Công trình măng non: góp được 500.000 đồng từ việc nuôi heo đất.
  • Nụ cười hồng: tham gia đóng góp cho các bạn khó khăn là: 500.000 đồng, 4 áo trắng, 100 quyển vở.

Báo cáo hết.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021