Tìm hiểu một số đồ vật trong nhà em được làm bằng vật liệu gì. Viết 3 câu giới thiệu theo mẫu.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm hiểu một số đồ vật trong nhà em được làm bằng vật liệu gì. Viết 3 câu giới thiệu theo mẫu.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Trong nhà em có rất nhiều đồ vật. Cái bàn học của em được làm bằng gỗ keo. Chiếc bình hoa được làm bằng thuỷ tinh. Chiếc cắp sách của em được làm bằng vải, bằng nhựa. Chiếc lồng bàn được làm bằng nhựa cứng. Hàng rào trước cổng nhà được làm bằng sắt.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021