Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh? Học sinh chơi vui và khéo như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời các câu hỏi

a. Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh?

b. Học sinh chơi vui và khéo như thế nào?

Bài làm:

a. Bài thơ tả các bạn chơi đá cầu.

b. Học sinh chơi vui và khéo:

  • Học sinh chơi vui với quả cầu giấy xanh xanh từ chân bạn này qua chân bạn kia, lúc bay lên cao, lúc lộn trở xuống trong tiếng cười và tiếng hát.
  • Học sinh chơi khéo: Các bạn nhìn rất tinh, đá thật dẻo không để cầu rơi xuống đất mà luôn bay lên trên không thật khéo léo.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021