Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ dưới đây:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Mỗi bạn đọc thuộc 1 hoặc 2 khổ thơ

2. Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ dưới đây:

a. Trẻ em như búp trên cành b. Ngôi nhà như trẻ nhỏ

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Lớn lên với trời xanh.

(Hồ Chí Minh) (Đồng Xuân Lan)

c) Cây pơ-mu đầu dốc d. Bà như quả ngọt chín rồi

Im như người lính canh Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.

Ngựa tuần tra biên giới (Võ Thanh An)

Dừng đỉnh đèo hí vang.

(Nguyễn Thái Vận)

Bài làm:

Những hình ảnh so sánh trong những câu thơ trên là:

a. Trẻ em như búp trên cành

b. Ngôi nhà như trẻ nhỏ

c. Im như người lính canh

d. Bà như quả ngọt chín rồi.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021