Đọc hai bài báo dưới đây, tìm ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon:

  • 1 Đánh giá

4. Đọc hai bài báo dưới đây, tìm ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon:

(thông tin sgk trang 130)

Bài làm:

a. Sách đỏ là gì?

=> Sách đỏ là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

b. Mon có thể nói về một loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

=> Danh sách một số loại có nguy cơ tuyệt chủng ở một số nơi trên thế giới.

  • Ở Việt Nam:
    • Động vật: sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác...
    • Thực vật: trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất...
  • Ở Thế giới: Mĩ còn 70 con chim kền kền, Nam Cực còn 500 con cá heo xanh, Trung Quốc còn 700 con gấu trúc.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021