Chọn vần ay / ây phù hợp với chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu (sgk)

2. Chọn vần ay / ây phù hợp với chỗ trống:

  • Cao ch.... xa bay
  • Học th..'.... không tày học bạn
  • Thức khuya d...... sớm.

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

  • Cao chạy xa bay
  • Học thầy không tày học bạn
  • Thức khuya dậy sớm.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021