Dựa vào bài nói ở hoạt động thực hành 2, bài 27A - ôn tập 1, hãy viết báo cáo gửi thầy cô tổng phụ trách theo mẫu sau

  • 1 Đánh giá

4. Dựa vào bài nói ở hoạt động thực hành 2, bài 27A - ôn tập 1, hãy viết báo cáo gửi thầy cô tổng phụ trách theo mẫu sau (sgk)

Bài làm:

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA "XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH CỦA CHI ĐỘI 3A

Kính gửi: Cô (thầy) tổng phụ trách.

Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội 3A trong tháng 3 vừa qua như sau:

1. Về học tập:

  • Toàn chi đội đạt 160 điểm tốt.
  • Năm bạn giành được điểm tốt cả hai môn Tiếng Việt (Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả) và Toán: Quang Thành, Ngọc Linh, Hoài Thanh, Xuân Linh và Tuấn Ngọc.
  • Phân đội đạt nhiều điểm khá tốt là phân đội I, III.
  • Thi vở sạch chữ đẹp có ba bạn được tuyển chọn đi thi cấp quận.

2. Về lao động: Đội Sao Đỏ của chi đội được tuyên dương và nhận phần thưởng “Đội Sao Đỏ tích cực nhất”. Chi đội hoàn thành xuất sắc công tác vệ sinh vườn trường.

3. Về công tác khác:

  • Công trình măng non: góp được 500.000 đồng từ việc nuôi heo đất.
  • Nụ cười hồng: tham gia đóng góp cho các bạn khó khăn là: 500.000 đồng, 4 áo trắng, 100 quyển vở.

Chi đội trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021