Thi viết nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động: Chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l, chứa tiếng có vần ut hoặc uc?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu

2. Thi viết nhânh các từ ngữ chỉ hoạt động:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l,

b. Chứa tiếng có vần ut hoặc uc?

Bài làm:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l

  • Tiếng bắt đầu bằng n: nói, níu, nép, nán lại, năn tượng, nâng đỡ, nếm, nướng
  • Tiếng bắt đầu bằng l: liếc nhìn, lồng lộn, lăn tròn, vái lạy, lặn, loan tin, lộn nhào.

b. Chứa tiếng có vần ut hoặc uc

  • Tiếng có vần ut: trút, hút, mút, rút lui, sút bóng, thụt dầu.
  • Tiếng có vần uc: đúc gang, lục lọi, múc nước, lùng sục, xúc đất, chúc, súc miệng, nhúc nhích
  • 283 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021