Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi: Ai (con gì, cái gì) và thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi:

  • Ai (con gì, cái gì)?
  • Thế nào?

a. Cảnh rừng Việt Bắc rất đẹp

b. Con người Việt Bắc cần cù lao động, đánh giặc giỏi, ân tình thủy chung

Bài làm:

CâuAi?thế nào?
a. Cảnh rừng Việt Bắc rất đẹpCảnh rừng Việt Bắcrất đẹp
b. Con người Việt Bắc cần cù lao động, đánh giặc giỏi, ân tình thủy chungCon người Việt Bắccần cù lao động, đánh giặc giỏi, ân tình thủy chung

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021