Trả lời câu hỏi: Chuyện kể về ai?

  • 1 Đánh giá

2 - 3- 4- 5. Đọc bài, giải nghĩa và luyện đọc

6. Trả lời câu hỏi:

Chuyện kể về ai?

Bài làm:

Câu chuyện kế về hai vị nừ tướng anh hùng chống giặc ngoại xâm, mang lại độc lập cho dân tộc. Đó là Hai Bà Trưng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021