Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp? Đọc đoạn 4, mỗi em kế về một trò ảo thuật mà chú Lý đã diễn cho hai chị em Xô-phi xem ở nhà...

  • 1 Đánh giá

2. Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp?

3. Đọc đoạn 4, mỗi em kế về một trò ảo thuật mà chú Lý đã diễn cho hai chị em Xô-phi xem ở nhà.

4. Theo em, chị em Xô-phi đã được xem ảo thuật chưa?

Bài làm:

2. Hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp vì hai chị em nhớ lại lời mẹ dặn không nên làm phiền người khác.

3. Trò ảo thuật mà chú Lý đã diễn cho hai chị em Xô-phi xem ở nhà là:

  • Xô-phi lấy một cái bánh, đến lúc đặt vào đĩa thành hai cái.
  • Mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra.
  • Mác đang ngồi bỗng thấy có khối nóng mềm ở trên chân hoá ra là chú thỏ trắng.

4. Theo em, chị em Xô-phi đã được xem ảo thuật nhưng không phải xem ở sân khấu xiếc mà em ở nhà.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021