Kể tên các anh hùng chống ngoại xâm:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Hái hoa

2. Chơi trò chơi: Tìm hiểu về người anh hùng

Kể tên người anh hùng chống ngoại xâm

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Tên những người anh hùng chống giặc ngoại xâm là:

  • Kim Đồng
  • Võ Thị Sáu
  • Hai Bà Trưng
  • Ngô Quyền
  • Trần Quốc Toản
  • Lê Lợi
  • Hai Bà Trưng....
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021