Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài em vừa viết trên?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nghe - viết: 10 câu đầu của bài thơ

2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài em vừa viết trên?

Bài làm:

Mình về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những hoa cùng người

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang

Ve kêu rừng phạch đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021