Đọc và chép lại câu văn a hoặc b dưới đây theo hướng dẫn:

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và chép lại câu văn a hoặc b dưới đây theo hướng dẫn:

a. Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu

b. Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương

Bài làm:

a. Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu

b. Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021