Thảo luận để trả lời câu hỏi: Vì sao cóc lên kiện trời?

  • 1 Đánh giá

4. Nghe thầy cô hướng dẫn

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Vì sao cóc lên kiện trời?

Bài làm:

Cóc kiện trời vì đã lâu lắm rồi trời không có một hạt mưa, quanh năm nắng hạn, cây cỏ trơ trụi, muôn loài có nguy cơ bị diệt vong.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021