Thảo luận, tìm tên một số lễ hội (hội), hoạt động trong lễ hội (hội) và viết vào bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận, tìm tên một số lễ hội (hội), hoạt động trong lễ hội (hội) và viết vào bảng nhóm

Bài làm:

Tên lễ hội (hội)Tên hoạt động trong lễ hội (hội)
Hội Giã La (Hoài Đức, Hà Nội)Rước đêm, diễn trò săn hổ, rước hoàn cung.
Hội đình Gừng (Thanh Xuân, Hà Nội)Lễ chạy mã, múa rồng, múa sư tử, cờ người, vật, hát chèo.
Hội đình Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội)Rước kiệu, tế lễ. đấu roi, thi leo dây, múa rối nước trên sông, múa rồng, đánh vật, hát ca trù, múa sênh tiền, bịt mắt bắt dê, bơi trải.
Hội đình Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội)Rước kiệu từ đình nội ra đình ngoại, diễn tuồng, chọi gà, đánh cờ bỏi.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021