Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì? Những cử chỉ nào của “cô giáo” Bé làm em thích thú?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Đọc thầm toàn bài, thảo luận để cùng nhau trả lời câu hỏi:

a. Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì?

b. Những cử chỉ nào của “cô giáo” Bé làm em thích thú?

c. Nêu tên của từng nhân vật trong bức tranh trên.

Bài làm:

a. Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi lớp học.

b. Những cử chỉ của cô giá Bé làm em thích thú là:

  • Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu.
  • Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhanh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng.

c. Tên của từng nhân vật trong bức tranh là: Bé, Hiển, Anh, Thanh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021