Đọc khổ thứ nhất, trả lời câu hỏi: Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Đọc khổ thứ nhất, trả lời câu hỏi: Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào?

Bài làm:

Đọc khổ thơ thứ nhất, em thấy tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh:

  • tiếng thác dội về
  • trận gió ào ào
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021