Giải bài 3B: Là người em ngoan

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3B: Là người em ngoan - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể một việc làm tốt của em dành cho anh hoặc chị, hoặc em của em

=> Xem hướng dẫn giải

2. Xem tranh, dựa vào các gợi ý dưới tranh, lần lượt kể từng đoạn câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thảo luận nhóm, tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ dưới đây:

a. Mắt hiền sáng tựa vì sao

Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.

b. Em yêu nhà em c. Mùa đông

Hàng xoan trước ngõ Trời là cái tủ ướp lạnh

Hoa xao xuyến nở Mùa hè

Như mây từng chùm Trời là cái bếp lò nung.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Mỗi bạn trong nhóm nêu một ý kiến để viết đúng từ.

(Chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô)

a. Tìm chữ (ch hay tr) điền vào chỗ trống: cuộn ...òn, ...ân thật, chậm ...ễ

b. Tìm dấu (dấu hỏi hay dấu ngã) đặt trên chữ in đậm:

Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.

Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thăng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học ve, săn sàng đi theo.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đố vui:

Một bạn nêu câu đố, một bạn trả lời.

a. Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

(Là cái gì?)

b. Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

(Là cái gì?)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Nói về một việc làm của anh (chị) hoặc cha (mẹ) thể hiện tình cảm yêu thương đối với em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021