Cùng nhau kể về mâm cỗ của bạn Tâm

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Cùng nhau kể về mâm cỗ của bạn Tâm

Bài làm:

Mâm cỗ của bạn Tâm được mẹ sắm cho gồm có: Một quả bưởi khứa thành 8 cánh hoa, mỗi cánh cài một quả ổi chín, để bên cạnh là một nải chuối ngự và bó mía tím.

Để đẹp hơn, Tâm đưa mấy thứ đồ chơi bày xung quanh mâm cỗ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021