Quan sát và nói tên các trò chơi trong tranh

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát và nói tên các trò chơi trong tranh

Bài làm:

Tên các trò chơi trong tranh là:

  • Tranh 1: Nhảy dây
  • Tranh 2: Đánh cầu lông
  • Tranh 3: Rồng rắn lên mây
  • Tranh 4: Thả diều
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021