Tranh vẽ gì? Người trong tranh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

Tranh vẽ gì? Người trong tranh đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy, tranh vẽ hình ảnh một cây cầu tre bắc qua sông, hai bên sông có những hàng cây xanh. Phía dưới góc trái bức tranh là ảnh của một cây cầu bằng sắt. Phá dưới góc trái là hình ảnh cây cầu ao có một người phụ nữ đang ngồi đãi vật gì đó.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021