Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thay nhau đọc thuộc lòng bài thơ

2. Tìm các từ

a. Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

  • Một vật thể lớn có dạng hình cầu, trên đó có các lục địa và đại dương.
  • Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó.

b. Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

  • Hiện tượng thiên nhiên thường có kèm theo mưa to, gió lớn, gây nhiều tác hại cho đời sống.
  • Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian.

Bài làm:

a. Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

  • Một vật thể lớn có dạng hình cầu, trên đó có các lục địa và đại dương => Trái đất
  • Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó => Chân trời

b. Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

  • Hiện tượng thiên nhiên thường có kèm theo mưa to, gió lớn, gây nhiều tác hại cho đời sống => Giông bão
  • Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian => Tên lửa
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021